Paranormale Activiteiten

Paranormaal onderzoek 't Gravensteen gevangenis ZierikzeeHistorie 't Gravensteen gevangenis Zierikzee

Midden in het centrum van Zierikzee staat een pand centraal waarvan de eerste aanblik leert dat het van hoge ouderdom is en dat het een bijzondere bestemming
heeft gehad. De naam ervan -het Gravensteen- moeten we letterlijk opvatten: het steen (gebouw) van de graaf, in dit geval de graaf van Holland
Zeeland en West-Friesland.

In 1358 werd begonnen met de bouw van een Gravensteen op de plaats van het huidige gebouw.
165 jaar later was dat echter zodanig in verval geraakt dat besloten moest worden om tot nieuwbouw over te gaan. de bouw duurde van 1524 tot 1526.
Het ontwerp werd geleverd door de Antwerpse bouwmeester Harman van Aecken.

Het Gravensteen bood onderdak aan de rentmeester en zijn ambtenaren, maar ook aan de vierschaar, de rechtbank van vroeger dagen.
Ook was op de begane grond de woning van de cipier te vinden. Op de tweede verdieping en de zolder werden de misdadigers opgesloten.
In het bijzonder de gijzelkamer aan de voorzijde geeft ons een treffend beeld onder welke omstandigheden de criminelen werden vastgehouden.
De talloze inscripties, waarvan de oudste uit 1577 dateert, zijn een herinnering aan de gevangenen van weleer. Onder meer Duinkerker kapers zaten hier opgesloten.

Het hek aan begin van de trap werd naar binnen gedraaid en sloot de trap af. Voorafgaand aan de executie kreeg de gevangene
nog een maaltijd aangeboden. Deze gebeurtenis werd door een aantal hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond.
Ook het publiek mocht komen kijken naar deze maaltijd, die volgens de keus van de veroordeelde werd opgediend.

Veel misdadigers werden voor het Gravensteen onthoofd, gebrandmerkt of gegeseld. De meest bekende, die zijn dood hier vond, was
Jan Machielse van der Made, alias Jan Rap, die in 1784 (zonder maat) door de scherprechter werd opgehangen.
Tot 1923 bleef het gebouw in gebruik als huis van bewaring.

In 1967 werd het Gravensteen voor een symbolisch bedrag van één gulden overgedragen aan de gemeente Zierikzee.
Hierna werd het pand inwendig gerestaureerd. In 1982/1983 volgde een nieuwe restauratie waarbij de buitenkant veel aandacht kreeg.
In 2012 werd het gebouw gerestaureerd en kwam de Wereldwinkel daarin zijn intrek.

Met dank aan de gemeente Schouwen-Duiveland en Zierikzee-Monumentenstad en de medewerking van Jan Nauta beheerder van het wereldwinkeltje
hebben wij een mooi Paranormaal onderzoek mogen verrichten in het oude gevangenis 't Gravensteen.

Voor meer historie over deze locatie kunt u vinden op deze website: zierikzee-monumentenstad.nl

Het PA-Team verslagFoto's van het oude 't Gravensteen gevangenis Zierikzee

Click! Click! Click! Click! Click!


Het verslag

Het PA-Team heeft een connectie met de gemeente Schouwen-Duiveland, waar ook Zierikzee onder valt.
Ons vorig onderzoek in Zierikzee bij het Zuidhavenpoort, vonden ze zeer interessant. We mochten daarom nog een locatie uitkiezen die we graag wilden onderzoeken.
Dat was voor ons niet moeilijk. We hadden al een mooie locatie op het oog.

De oude 't Gravensteen gevangenis. Deze locatie stamt uit de 16e eeuw en heeft daarom een grote historie achter zich.

Na een goed gesprek zijn twee teamleden de locatie gaan bekijken en verkennen. Een zeer interessante locatie.
Het pand zelf heeft 3 verdiepingen. Op de begane grond zit een winkeltje gevestigd. Op de verdiepingen daarboven zijn de cellencomplexen.
Alles daarvan is nog origineel. Op de 2e verdieping is een zolder met een cellencomplex waar de vrouwen hebben gezeten.

Het pand heeft ook nog een kelderverdieping. Deze ruimte was vroeger de martelkamer.
Een zeer interessante plaats.

We waren uiteraard benieuwd wat we zouden gaan meemaken of zouden vastleggen tijdens het Paranormaal onderzoek.
Het PA-Team ging in ieder geval weer richting Zierikzee .Het Paranormaal onderzoek

Na wat shots en interviews, gingen we in groepen van twee te werk. Elke groep had een medium bij zich, Maria of Cindy.
En beide teams hadden een cameraman.

Team 1 met Medium Cindy ging richting de zolderverdieping. Team 2 met Medium Maria ging naar de kelderverdieping, de voormalige martelkamer.
Daarna zouden we van plaats gaan wisselen en vervolgens gezamenlijk het cellencomplex op de eerste verdieping onderzoeken.De kelderverdieping

Op de kelderverdieping kreeg de medium verschillende dingen door. De ontvangen informatie liep veel door elkaar heen, omdat het een zeer oud pand is.
Dat was soms best verwarrend. De EMF Mell-meter ging een aantal keren af en de tempratuur daalde ook paar keer. Er was dus iets in de buurt.

Medium Maria kreeg een vrouwelijk persoon door met een kindje die op zoek was naar haar man (en de vader van haar kind).
Ze was zwak aanwezig waardoor we geen signalen kregen via de EMF-meters.

De leden van team 1, die boven bezig waren, kwamen geschrokken naar ons toegerend! Er was namelijk iets gebeurd op zolder.
De tweede cameraman had een witte kras op zijn been. Dit gebeurde nadat het team zwarte schimmen en schaduwen zagen en bromgeluiden hadden gehoord.

We besloten om met z'n allen naar de zolderverdieping te gaan. Dit wilden we gaan uitzoeken.De zolderverdieping

Heel het team ging op de zolder in een kring zitten. In afwachting of er iets ging gebeuren of dingen konden waarnemen.
En inderdaad, schimmen en schaduwen werden heel duidelijk waargenomen! Het verplaatste zich heel snel.
De EMF-meters gingen ook niet af. Het temperatuurverschil was weer wel duidelijk te voelen. Je voelde dat het soms met vlagen kouder werd.
Verder werden er ook stemmen en geluiden gehoord.

We bleven nog even in kring zitten, maar ineens was het stil en zagen en voelden we niks meer.
We besloten om met een kleinere groep in de ruimte te gaan zitten. Misschien dat we dan nog iets zouden meemaken of zien, maar helaas gebeurde dat niet.

Wat wel heel interessante was. Tijdens het onderzoek op de zolderverdieping zag onze 1st cameraman Richard, een vrouwelijke persoon naast hem staan!!.
Hij dacht dat het Medium Cindy was, maar dat was Cindy niet die was namelijk al naar de bendenverdieping gegaan.
Het was duidelijk een schim van een vrouwelijke entiteit. Deze kan een verband hebben met de persoon die Medium Maria door kreeg aan het begin van het onderzoek
in de kelderverdieping.

We besloten om naar het laatste gedeelte te gaan, het cellencomplex op de eerste verdieping.Het cellencomplex

Het cellencomplex was een zeer interessante plaats met ingekraste teksten en datums van gevangenen die daar hebben gezeten.
De Mediums kregen al meteen een aantal dingen door, namen van personen en datums. Sommige datums klopten, die waren terug te vinden op de muren.
Een mooie bevestiging.

Op het moment dat ze de namen doorkregen, daalde de tempratuur weer. De EMF Mell-meter ging af.
Het leek erop dat ze dichterbij kwamen als we namen noemden. Maar ook dat was van korte duur.

We besloten om het cellencomplex in te gaan en met z'n allen te schreeuwen dat we eruit wilden en dan ineens stil te zijn.
Dit deden we om te kijken of we een EVP konden horen en vastleggen. Entiteiten kunnen daarop reageren en eventueel een boodschap doorgeven.
Het bleef rustig. Er gebeurde weinig. De EMF-meters sloegen ook niet aan.

We gingen naar de volgende ruimte, de voormalige ziekenboeg.De ziekenboegkamer

De ziekenboegkamer was de laatste kamer die we gingen onderzoeken. We probeerden contact te leggen. In zulke ruimtes zijn meestal vele mensen overleden.
De mediums probeerden zich ook te concentreren. Ineens ging de K2 EMF-meter af. Helemaal naar het rood! Dat betekent dat er iets in buurt aanwezig is.
Op het moment dat de mediums meldden dat ze iets doorkregen, ging ook meteen de K2 EMF-meter af!

Helaas was dit weer van korte duur. Het was rustig en we kregen verder ook niks meer door.
We besloten om het Paranormaal onderzoek te beëindigen. Het was genoeg geweest.Conclusie & Bedanken

Er zijn duidelijk Paranormale activiteiten aanwezig, maar het verschilt per plaats en de één voelt heftiger aan dan de ander.
Heel sterk zijn ze echter niet aanwezig. We hadden wel meer verwacht.

De zolderverdieping is de enige plek waar we veel hebben ervaren en hebben gezien. Dat is dan ook de plek waar het 't heftigst aanvoelt van het pand.

Wij zien deze locatie niet als een spooklocatie. Het heeft zijn Paranormale activiteiten, maar op een rustige manier.
Als je daar niet mee bezig bent of gevoelig voor bent, dan zal je daar ook weinig van meekrijgen.

We willen de gemeente Schouwen-Duiveland bedanken voor hun medewerking en het vertrouwen in ons.
Natuurlijk willen we Jan Nauta beheerder van het wereldwinkeltje bedanken voor zijn medewerking.

Namens het gehele PA-Team... Bedankt allemaal!Resultaten van het Paranormaal onderzoek

Voor de foto's en EVP en film opnames van het paranormaal onderzoek Klik op de link.
(De Resultaten)